روش های نصب سرامیک فرانتک

روش های نصب سرامیک فرانتک

image

روش های نصب با پیچ یا پرچ نمایان :

روش های نصب سرامیک های Frontek با پیچ یا پرچ نمایان متداول ترین روش نصب به موجب هزینه پایین و سرعت اجرای آن می باشد. این روش در ایران تحت نام روش فیکس نیز شناخته شده می باشد. اتصلاتی که برای این روش بکار می رود اتصلات استنلس مکانیکی است (پیچ و پرچ) که از تولید کنندگانمعتبر در اروپا تهیه می شود. رنگ اتصلات با رنگی پنلی که از سوی خریدار انتخاب می کپگردد. مطابقت دارد و موجب می شود که اتصلات کمتر در نما دیده می شوند.


روش نصب با سیستم هنگ :

روش های نصب فرانتک با سیستم هنگ برای پروژه هایی تعریف شده است که اتصالات(پیچ و پرچ) می بایست در آن مخفی بماند. سیستم هنگ به دقت بالایی نیاز دارد و از این رو می بایست برای اجرای آن از کارگران با تجربه و ماهر استفاده کرد.

زیرسازی آلومینیومی سیستم هنگ از ریل های افقی که به زیرسازی پیچ می شوند و قلاب های آویز که به پشت پنل وصل می شوند تشکیل می شود. با توجه به دقت مورد نیاز ضخامت ورق و همچنین وزن زیرسازی آلومینیومی هزینه اجرای این سیستم از سایر سیستم ها بالاتر است.


قواعد نصب

نصب پنل ها بر روی زیر سازی از جنس آلومینیوم :

نصب پنل ها می بایست بر روی لامل هایی از جنس آلومینیوم و یا آهن گالوانیزه صورت گیرد. پیچ کردن پنل ها بر روی شاسی کشی آهنی مجاز نیست.


ایجاد فضای کافی برای گردش هوا :

پیش از نصب پنل ها می بایست  از وجود فضای کافی در پشت پنل ها برای گردش هوا اطمینان حاصل کرد. گردش هوا باعث می شود که دمای هوا در جلو و پشت پنل یکسان باقی بماند و از ورد استرس های ناشی از اختلافات دما که معمولا موجب باد کردن پنل ها میشود جلوگیری شود.


لحاظ کردن درزهای انقطاع :

تغییرات دمایی و رطوبتی موجب انبساط و انقباض پنل ها می شود. از این جهت لحاظ کردن حداقل 6 الی 8 میلیمتر درز انبساط ضروری است.


محاسبه درز انقطاع :

1-درز انقطاع = ضخامت پنل.

2-درز انقطاع = 2میلیمتر/متر طول(جهت طولی پنل).

درز انقطاع =2.5میلیمتر/متر طول(جهت طولی پنل).

3-درز 10میلیمتر در همه جا لحاظ شود.


برش پنل ها :

پنل را باید از پشت برش داد تا روکش آن لب پر نشود.


قطر سوراخ :

پنل را باید از پشت برش داد تا روکش آن لب پر نشود.


رعایت کردن فاصله اتصلات از گوشه های پنل :

برای جلوگیری از ترک خوردن گوشه پنل ، فاصله اتصالات تا گوشه ها می بایست رعایت شود.

حداقل فاصله 15 میلیمتر و حداکثر فاصله 40 میلیمتر می باشد.


مشخصات فنی :

Alfaica Conforms Requirement as per EN428-2005 Unit Properties Sr
(±10,-0mm)
(±10,-0mm)
(±10,-0mm)
(±10,-0mm)
2440*1220mm
3050*1300mm
Length/Width 1
YES Should free from foreign particles _ Appearance 2
1 .4 >1 .35 Gm/cm² Density 3

0 .3
0 .6
%Max _ L
%Max _ T
Dimensional stability 4
400 350 Cycles(mm) Wear Resistance 5
3≤ 3 Grade Resistance to dry heat@180°c 6
1

1
<2

<2
Mass Increase %(max)
Thickness Increase %(max)
Boiling water Resistance 7
4≤ 4 Appearance Resistance to water Vapour 8
3≤ 3 Grade Resistance to Cigarette Burn 9
>1000
No Dent
800
10
Drop Height(mm) Indent Diameter (mm) Resistance to impact By large diameter Ball 10
4≤ 4 Appearance Resistance to Crazing @80°c in Oven 11
5
4≤
5
4
Appearance Group 1&2 Group 3 Resistance to Staining 12